Jesteś tutaj: Start / Prawa dziecka

Prawa dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci, są ludzie”. Prawdą jest, żedziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”.

Kto to jest zatem dziecko?
Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje „dziecko” jako  „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat,
chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.
W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
„dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.).
Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2)

 

Co to są prawa dziecka?
Dzieci posiadają szczególne prawa, ponieważ nie potrafią same zadbać o siebie. Potrzebują do tego rodziców i opiekunów.
Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia prawnego.
Dobre prawo może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

 

10 podstawowych Praw Dziecka

1. Prawo do życia i rozwoju - oznacza, że nikogo nie wolno pozbawiać życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki
do prawidłowego rozwoju.

2. Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie się i okrutne traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

3. Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców,
chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno,
dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

4. Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dziecka,  może ono  wygłosić swoje zdanie,
opinie, oświadczyć własną wolę.

5. Prawo do stowarzyszenia - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych,
a jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności. 

6. Prawo do swobody myśli, sumienia i religii - oznacza, że gdy dziecko jest wystarczająco świadome,  
samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo dzieckiem kierować.

7. Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to Jego zdolności.

8. Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie.

9. Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, oraz  mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

10. Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami,
ma prawo do tajemnicy korespondencji,
nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w Jego sprawy osobiste i rodzinne.