Przedszkole promujące zdrowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Polsce od połowy XX w. powstaje wiele przedszkoli promujących zdrowie (PPZ). W swojej pracy wykorzystują one koncepcję szkoły promującej zdrowie. 
Jednym z głównych celów programu jest wspomaganie rozwoju PPZ jako ważnego elementu polityki oświatowej państwa i działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji i stanu zdrowia ludności oraz upowszechnianie doświadczeń i przykładów dobrej praktyki na terenie całego kraju oraz inicjowanie współpracy między przedszkolami i szkołami w zakresie promocji zdrowia. 

Zdrowie jest tutaj pojmowane w najszerszym znaczeniu, czyli jako zdrowie w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym oraz zależne od wielu czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.  Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.

Nasza placówka rozpoczęła procedurę nadawania krajowego certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. 
Zostały przeprowadzone badania wśród wszystkich pracowników placówki, rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz samych dzieci z grup najstarszych. Celem badań było sprawdzenie nastrojów wszystkich członków społeczności przedszkola, ich podejścia do własnego zdrowia, sposobów promowania zdrowia w każdym wymiarze oraz jego ochrona. 

 

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Ćwiczenia wspierające rozwój emocjonalny dziecka
22 lutego 2021

Ćwiczenia wspierające rozwój emocjonalny dziecka

Podejmując się działań, które mogą pomóc dziecku w kształtowaniu świata uczuć ważne jest także, aby rodzice zrozumieli, że nie ma złych emocji, każdy je przeżywa i nie można ich lekceważyć, wyśmiewać i oceniać. Korzystna dla rozwoju emocjonalnego dziecka jest też sytuacja, kiedy rodzice potrafią rozpoznawać własne emocje, są wrażliwi na emocjonalne sygnały płynące od ich dziecka, kiedy potrafią je stosownie interpretować i na nie odpowiadać.

Przejdź do - Książka uczy, bawi , wychowuje
17 lutego 2021

Książka uczy, bawi , wychowuje

Dlaczego powinniśmy czytać książki naszym dzieciom? Czytanie bajek dzieciom ma mnóstwo zalet. Nie tylko pozytywnie wpływa to na rozwój,  ale pomaga im lepiej zrozumieć otaczający je świat, buduje silną więź między nimi a rodzicami, a ponadto na całe życie kształtuje nawyk czytania. 
Zachęcamy do zapoznania się z pozytywnymi aspektami czytania.

Przejdź do - STOP AGRESJI- propozycje zajęć dla dzieci
14 lutego 2021

STOP AGRESJI- propozycje zajęć dla dzieci

Agresja u dzieci może mieć bardzo różne przejawy i źródła. Niekiedy przyczyną jest temperament dziecka. Czasem agresję wywołuje brak poczucia bezpieczeństwa i żal odczuwany z powodu braku uwagi rodziców – bywa tak, jeśli ci pracują do późna. Niekiedy  dzieci wzorce do naśladowania czerpią z telewizji, oglądając brutalne bajki albo pełne przemocy filmy dla dorosłych.

Czytaj więcej o: STOP AGRESJI- propozycje zajęć dla dzieci
Przejdź do - Dzień Postaci z bajek
6 lutego 2021

Dzień Postaci z bajek

Aktywność zabawowa odgrywa niezwykle istotną rolą w rozwoju dziecka zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Stanowi podstawową formą działalności i pełni w życiu dziecka wiele funkcji, jest źródłem wiedzy o świecie, rozwija umiejętność obserwowania otoczenia, oddziałuje na rozwój poznawczy, kształtuje pamięć, uwagą, myślenie, mowę i spostrzeganie. 

Czytaj więcej o: Dzień Postaci z bajek