Przedszkole promujące zdrowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Polsce od połowy XX w. powstaje wiele przedszkoli promujących zdrowie (PPZ). W swojej pracy wykorzystują one koncepcję szkoły promującej zdrowie. 
Jednym z głównych celów programu jest wspomaganie rozwoju PPZ jako ważnego elementu polityki oświatowej państwa i działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji i stanu zdrowia ludności oraz upowszechnianie doświadczeń i przykładów dobrej praktyki na terenie całego kraju oraz inicjowanie współpracy między przedszkolami i szkołami w zakresie promocji zdrowia. 

Zdrowie jest tutaj pojmowane w najszerszym znaczeniu, czyli jako zdrowie w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym oraz zależne od wielu czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.  Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.

Nasza placówka rozpoczęła procedurę nadawania krajowego certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. 
Zostały przeprowadzone badania wśród wszystkich pracowników placówki, rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz samych dzieci z grup najstarszych. Celem badań było sprawdzenie nastrojów wszystkich członków społeczności przedszkola, ich podejścia do własnego zdrowia, sposobów promowania zdrowia w każdym wymiarze oraz jego ochrona. 

 

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Sposoby pracy niwelujące zachowania agresywne wśród dzieci
Przejdź do - Cała Polska czyta dzieciom
7 lipca 2021

Cała Polska czyta dzieciom

"Cała Polska czyta dzieciom", wspaniała inicjatywa, która zachęca do czytania, promuje jego wartość i znaczenie w życiu dzieci. Wzbudza w najmłodszych szacunek i zamiłowanie do czytelnictwa, zachęca do odwiedzania biblioteki, spędzania wolnego czasu z książką w dłoni. My również, każdego dnia, zachęcamy naszych wychowanków do czytania książek. Uzupełniamy kąciki czytelnicze w ciekawą literaturę dziecięcą, czytamy bajki, opowiadania, baśni. Książka bawi, uczy, wychowuje... Zachęcajmy dzieci do czytelnictwa. 

Przejdź do - Bajkoterapia jako element pracy z dzieckiem
7 lipca 2021

Bajkoterapia jako element pracy z dzieckiem

Bajkoterapia to metoda wspierania dzieci przy użyciu odpowiedniej literatury. Pozwala wspierać osobisty rozwój jednostki, rozwijać umiejętności, redukować negatywne emocje i podnosić samoocenę. Bajki terapeutyczne mogą pomóc przygotować dziecko do na trudną sytuację lub wspierać je podczas oswajania się nową sytuacją. 

Wykorzystujemy podczas pracy tą metodą odpowiednio wyselekcjonowaną literaturę, bajki i opowiadania, ukierunkowujemy dzieci na odpowiedni tok myślowy i omawiamy dany tekst pod kątem potrzeb przedszkolaków. 

Przejdź do - Jak wzmacniać u dzieci pozytywne zachowania społeczne