Jesteś tutaj: Start / Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Polityka prywatności

 

Inspektor Ochrony Danych:

Rafał Wielgus,

adres e-mail: iod@bhpex.pl
Tel.: 68-411-40-00
https://www.bhpex.pl/iod/

 

Korzystając z Serwisu internetowego http://p4.krosnoodrzanskie.pl/, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.

 

Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Bolesława Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie (zwane dalej „Przedszkolne nr 4" lub „Administratorem”) przykłada szczególną wagę w odniesieniu do respektowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy administrowany przez Przedszkole nr 4 (dalej zwany: „Serwisem”). W związku
z tym, Przedszkole nr 4 jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w ramach współpracy z Państwem. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających Serwis. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na portalu internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies. Dodatkowo polityka opisuje zasady dotyczące osobistych informacji identyfikacyjnych (dane osobowe), o które możemy Państwa prosić i z których korzystamy za Państwa zgodą.

 

1. Informacja dotycząca Administratora

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do Państwa danych jest Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim ul. Bolesława Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: p4@krosnoodrzanskie.pl, tel.: 68 411 40 00.

 

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

Informacje pochodzące od użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikiem”) są gromadzone w sposób opisany poniżej.

 

W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z formularza kontaktowego, Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe: imię
i nazwisko, adres e-mail oraz telefon Użytkownika.

 

3. Określenie celów i podstaw przetwarzania

Dane osobowe przekazane na formularzu kontaktowym wykorzystywane są wyłącznie
w zakresie udzielonej zgody i do konkretnego celu, czyli po to aby udzielić odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie zawarte w tymże formularzu, znajdującym się na podstronie „Kontakt”.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dający podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy zapytanie nie jest związane bezpośrednio z ofertą Przedszkola nr 4 i Użytkownik zaznaczył oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujące się pod formularzem, wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zezwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Na stronie internetowej przetwarzane są informacje tekstowe. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie zastosowania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

4. Przechowywanie i odbiorcy danych osobowych

Przedszkole nr 4 nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z RODO i właściwych przepisów, wymiana lub przekazanie danych osobowych może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:

za zgodą Użytkownika;

dostawcom oraz innym podmiotom wspierających z Przedszkole nr 4, w tym dostawcom usług hostingowych;

organom ścigania i organom regulacyjnym lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką.

 

5. Czas przechowywania danych osobowych

Dane Użytkowników będą przechowywane przez Przedszkole nr 4 do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.

 

6. Prawa Użytkowników, których dane dotyczą

Użytkownik, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:

Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą,
w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.

Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są:

nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub;

osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

7. Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Na chwilę obecną Przedszkole nr 4 nie przekazuje danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię).

 

8. Cookies

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

9. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo kierować drogą mailową na adres p4@krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres Przedszkola nr 4 .