Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu nr 4

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo!

W naszym przedszkolu wprowadzono „Standardy ochrony dzieci” , które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument w formie elektronicznej został zamieszczony  na stronie internetowej placówki: p4krosnoodrzanskie.pl , jest  także dostępny w formie papierowej na tablicach informacyjnych.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań  w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Na zebraniach z rodzicami przeprowadzonych w dniu 7 maja 2024 zapoznano obecnych ze „Standardami ochrony dzieci w Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim”

Treści „Standarów Ochrony Dzieci w Przedszkolu nr 4  w Krośnie Odrzańskim” zostały przedstawione dzieciom w zrozumiały dla nich sposób, za pomocą prezentacji multimedialnej oraz filmu. Materiały dla dzieci zamieszczono również na stronie internetowej placówki.

Zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów zamieszczonych na naszej stronie.