Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim

Rada Rodziców

Przewodniczący: Pani Anna Sieminiak

Skarbnik: Pani Anna Walczak

Protokolant: Pani Zuzanna Pawełczyk

 

Komisja rewizyjna:

Pani  Katarzyna Ptasińska

Pani Dorota Skiba

Pani Magdalena Rutkowska

 

Członkowie:

Pani Patrycja Kościcka

Pani Aleksandra Towpik

Pan Michał Tworzydło