Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim

Rada Rodziców

Przewodniczący: Pani Iwona Weselska

Skarbnik: Pani Ksenia Łowkiel

Protokolant: Pani Małgorzata Nowak

 

Komisja rewizyjna:

Pani Joanna Mokrzyńska

Pan Przemysław Wysocki

Pan Przemysław Nowacki

 

Członkowie:

Pani Dorota Skiba

Pani Kamila Piasecka

Pani Katarzyna Mozolewska

Pan Jakub Czyszczoń